Organising Committee

Chairman:dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR
Scientific Secretary:dr inż. Marcin Grochowina
Treasurer:dr hab. inż. Krzysztof Szemela, prof UR
M. Kwiek’s Competition Supervisor: prof. dr hab. inż. Adam Brański
Exhibitors supervisormgr inż. Andrzej Leśniak
Members

dr. inż. Wojciech Żyłka
dr hab. Henryka Czyż
inż. Patrycja Świrk