O PTA

Polskie Towarzystwo Akustyczne (PTA) jest stowarzyszeniem osób zajmujących się dziedziną akustyki. Oddział Rzeszowski PTA jest jednym z siedmiu oddziałów tego stowarzyszenia. Najwyższą władzą PTA jest Zjazd Delegatów. Naczelnym organem realizującym cele statutowe stowarzyszenia i reprezentującym PTA na zewnątrz jest Zarząd Główny.

PTA jest członkiem stowarzyszonym Europejskiej Asocjacji Akustycznej (EAA) — jednej z największych europejskich organizacji naukowych.

Prace badawcze Oddziału Rzeszowskiego PTA koncentrują się na następujących zagadnieniach:
• analiza pola akustycznego płyt
• aktywne metody tłumienia drgań i hałasu
• propagacja fal akustycznych w falowodach
• oddziaływanie pola akustycznego na fazę rozproszoną
• aplikacja metody elementów brzegowych w akustyce
• metody matematyczne w akustyce

Członkiem stowarzyszenia mogą być nie tylko osoby fizyczne czynnie interesujące się zagadnieniami akustyki, ale również instytucje i zakłady pracy wspierające walkę z hałasem i wibracjami oraz rozwój akustyki. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie deklaracji.

Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział Rzeszów