Opłaty

Opłata wniesiona przed 22 lipca 2022:

  • członkowie PTA: 3200 zł, 2600 zł bez publikacji
  • pozostali uczestnicy: 3400 zł, 2800 zł bez publikacji
  • studenci/doktoranci: 2550 zł, 2200zł bez publikacji
  • osoba towarzysząca: 2200 zł

Po 22 lipca dopłata dla wszystkich uczestników wynosi: 300 zł

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

ING Bank Śląski 68 1050 1562 1000 0023 1142 9399

z dopiskiem: Imię Nazwisko/Instytucja

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • noclegi i wyżywienie od poniedziałku 12.09 (kolacja) do śniadania w piątek 16.09.2022
  • udział w bankiecie i ognisku
  • wycieczka statkiem oraz przejazd widokowy gondolą nad zaporą w Solinie
  • opublikowanie jednego artykułu w VPS (za każdy następny artykuł dopłata 600 zł)
  • materiały konferencyjne

Pokoje jednoosobowe otrzymają wszyscy pracownicy samodzielni (prof. i dr hab.), którzy wnieśli opłatę konferencyjną przed 22 lipca 2022.

Dopłata do pokoju jednoosobowego dla pozostałych uczestników: 300 zł