OSA 2013

Jubileuszowe, 60 Otwarte Seminarium z Akustyki OSA 2013

Zgodnie z tradycją, w dniach 9-13 września 2013 r. odbyło się kolejne, 60 już Otwarte Seminarium z Akustyki, OSA 2013. Organizatorami LX Otwartego Seminarium z Akustyki – największej i najwszechstronniejszej konferencji Polskiego Towarzystwa Akustycznego, byli: Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Uniwersytet Rzeszowski oraz Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk.

Tegoroczne Jubileuszowe Otwarte Seminarium z Akustyki wymagało szczególnie dużego nakładu pracy ze strony Organizatorów, ponieważ łączyło się z 50 rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Znaczącym efektem tej pracy było powstanie monografii: „Postępy akustyki” pod redakcją Lucyny Leniowskiej i Adama Brańskiego oraz dwóch suplementów: „Historia OSA 2004-2013” i „50 lat Polskiego Towarzystwa Akustycznego”, które opracował i przygotował do druku Roman Bukowski.

W programie OSA’2013 odbyło się posiedzenie Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk i Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Akustycznego.

Zorganizowano specjalną sesję jubileuszową, na której wygłoszono referaty rocznicowe, poświęcone:

  • 50-leciu Polskiego Towarzystwa Akustycznego (1963-2013) „Złoty jubileusz”– prof. Antoni Śliwiński
  • 100 rocznicy urodzin prof. Marka Kwieka, współorganizatora PTA – Prof. Edward Hojan,
  • 40 – leciu powstania PTA Oddział w Rzeszowie – Prof. Witold Rdzanek

W programie otwarcia obrad konferencji miała miejsce szczególna ceremonia uroczystego wręczenia medali:

• Medalu Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Akustycznego – profesorowi Eugeniuszowi Kozaczce, wieloletniemu Przewodniczącemu Zarządu Głównego PTA;

• Medalu Ignacego Maleckiego za wybitny wkład w rozwój polskiej akustyki – profesorowi seniorowi Witoldowi Rdzankowi

Referaty plenarne wygłosili:

Prof. Eugeniusz Kozaczka, pt.: Fale akustyczne w morzu

prof. Arkadiusz Józefczak pt.:Akustyczne właściwości wodnych zawiesin biokompatybilnych nanocząstek magnetycznych

Prof. Krzysztof Opieliński, pt.: Ultradźwiękowe obrazowanie tomograficzne tkanki miękkiej;

prof. Tadeusz Kamisiński: Akustyka sal operowych na planie podkowy

Obrady OSA 2013 odbywały się w trzech równoległych sekcjach tematycznych, na których wygłoszono 54 referaty naukowe. Odbyła się również sesja plakatowa, na którą zgłoszono 7 posterów.

W konferencji, która w roku 2013 odbyła się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Jawor” w Polańczyku, wzięło udział 97 uczestników. Uzupełnieniem programu naukowego była wycieczka, a uczestnicy mogli wybierać miedzy dwoma wariantami tras: przejazd dyliżansami doliną rzeki Osławy do Jeziorek Duszatyńskich oraz wędrówką górską na Połoninę Wetlińską do schroniska „Chatka Puchatka”.

Materiały konferencyjne można pobrać >tutaj<.