Wyniki konkursu im. M. Kwieka

W konkursie im. M. Kwieka na najlepszy referat wygłoszony na 68 Otwartym Seminarium z Akustyki OSA 2022 Sąd Konkursowy w składzie:

  • Prof. Adam Brański – przewodniczący
  • Prof. Dariusz Bismor
  • Prof. Andrzej Dobrucki
  • Prof. Arkadiusz Józefczak
  • Prof. Lucyna Leniowska
  • Prof. Janusz Piechowicz
  • Prof. Zbigniew Ranachowski
  • Prof. Roman Salamon

postanowił przyznać  nagrody następującym uczestnikom:

I miejsce –  Bartłomiej Chojnacki 

II miejsce – Paweł Łojek

III miejsce –  Romuald Kuras

Gratulujemy!