Kontakt

Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Akustycznego
Uniwersytet Rzeszowski
Aleja Rejtana 16c, 35-310 Rzeszów
NIP: 7792062580 REGON: 000813170

Sekretarz Oddziału Rzeszowskiego PTA dr inż. Marcin Grochowina
e-mail: gromar (at)ur.edu.pl