Zapisy do PTA O/Rzeszów

Deklarację członkowską można pobrać tutaj.

Deklarację należy przesłać na adres Sekretarza Oddziału e-mail: gromar (at) ur.edu.pl

Wysokość składki członkowskiej:
1) członkowie zwyczajni i nadzwyczajni zobowiązani są do opłacania składek w wysokości 100 zł na rok
2) członkowie studenci zobowiązani są do opłacania składek w wysokości 40 zł na rok (od 1 stycznia  2018 r.)
3) członkowie zwyczajni i nadzwyczajni o statusie pracujących emerytów zobowiązani są do opłacania składek w wysokości takiej samej jak zwyczajni i nadzwyczajni.