OSA

Otwarte Seminarium z Akustyki (OSA) jest największą ogólnopolską konferencją akustyczną organizowaną przez Polskie Towarzystwo Akustyczne oraz Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Konferencja odbywa się corocznie od 1950 roku. Tematyka Seminarium obejmuje wszystkie działy akustyki, umożliwia wymianę poglądów, metod badawczych, możliwości aplikacyjnych, stosowanych przez różnych naukowców i praktyków, w różnych gałęziach akustyki.