Zarząd

Przewodniczący:prof. dr hab. inż. Lucyna Leniowska
Wiceprzewodniczący:prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek,
Sekretarz:dr inż. Marcin Grochowina
Skarbnik:dr hab. inż. Krzysztof Szemela, prof UR
Skład Komisji Rewizyjnej:dr hab. inż. Ryszard Leniowski, prof. PRz
mgr inż. Andrzej Leśniak